Odzysk wody dla myjni

Odzysk wody w myjniach samochodowych
Obieg zamknięty wody w myjniach samochodowych to dobry sposób na odciążenie środowiska i oszczędność kosztów. Woda to coraz cenniejszy surowiec potrzebny do życia. Zastosowanie obiegu zmokniętego w myjni przyzynia się do ochrony środowiska i obniżenia kosztów eksploatacji. Zaoferowany przez firmę MALL sposób podczyszczania i odzysku wody pracuje bez potrzeby zastosowania dodatków środków chemicznych, dzięki temu wydatki poniesione na zakup dodatków chemicznych czy opłaty związane z odprowadzaniem ścieków są dużo niższe. Zastosowanie tlenu w procesie podczyszczania gwarantuje nam brak nieprzyjemnych dla otoczenia zapachów.

Systemy oparte na produktach firmy „MALL”: www.mall.com.pl