Pompy ciepła

Pompa ciepła dostarcza nam energię zmagazynowaną w ziemi, w wodzie lub powietrzu i przenosi ją na wyższy poziom energetyczny. Energia zgromadzona w zasobach naturalnych ma zbyt niską temperaturę, aby mogła być bezpośrednio wykorzystana dla naszych celów. Pompa ciepła zabiera część energii zgromadzonej w środowisku i przenosi ją za pomocą sprężarki na wyższy poziom energetyczny tj. 50 ˚C.

Energia w 75% pobierana jest z ziemi, a 25% energii dostarczamy w postaci elektrycznej do napędu sprężarki np.: pompa o mocy 4 kW, pobiera 3 kW z otoczenia a użytkownik dostarcza 1 kW w postaci energii elektrycznej, a w efekcie pracy pompy ciepła otrzymuje 4 kW energii do ogrzewania budynku.

Oszczędność nawet do 75% kosztów w stosunku do innych źródeł energii. Zobacz prezentację działania pompa ciepła:

Nowa generacja jednosprężarkowych pomp ciepła.

NewMiniLand GT
NewMiniLand GT

Gwarancja: 2 lata
Zastosowanie: ogrzewanie domu, ciepłej wody użytkowej oraz podgrzewanie wody w basenie

Galmet