Separatory ropopochodnych i tłuszczu

Separatory koalescencyjne przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych oraz procesowych z substancji ropopochodnych, zanieczyszczeń stałych oraz zawiesin. Oferowane separatory występują w wersjach kompaktowych i są zintegrowane z osadnikiem o pojemności od 100 do 300 razy większej od wartości przepływu nominalnego. Ta zależność umożliwia dobór urządzenia poprzez określenie ilości osadu kanalizacyjnego. Separatory wyposażone są w wkład koalescencyjny umożliwiający uzyskanie stężenia poziomu substancji ropopochodnych na odpływie poniżej 5mg/l.

Separator TSK-6B HDPE Z
Separator TSK-6B HDPE Z

Oferowane separatory można podzielić na dwie następujące grupy:

a) Wykorzystywane do przejmowania całości przepływu - ze względu na pojemność osadnika w tej grupie rozróżniamy dwa typoszeregi:

b) Wyposażone w instalację obejścia burzowego, odpowiedzialną za zwiększanie przepustowości maksymalnej:

W zależności od wymogów i rozwiązań konstrukcyjnych, separatory posiadają konstrukcję poziomą lub pionową. Szerzej rozpowszechnionym jest typoszereg poziomy, umożliwiający dobór separatora o znacznie większych parametrach przepływu.

Systemy oparte na produktach firmy: ”WOBET-HYDRET” i firmy „MALL”: www.wobet-hydret.pl, www.mall.com.pl