Studzienki wodomierzowe i kanalizacyjne

Studzienki wodomierzowe

Studnie wodomierzowe przeznaczone są do montażu w terenach o wysokim poziomie wody gruntowej lub w przypadku okresowego ich występowania. Konstrukcja studzienek zapewnia szczelność i chroni zainstalowane wewnątrz urządzenia. Dostęp do wnętrza studzienek odbywa się przez właz rewizyjne o średnicy 0,6 m. W celu zabezpieczenia studzienki przed wypłynięciem wykonywana jest obsypka betonowa (w części dennej), której wykonanie zgodnie z dostarczoną instrukcją, umożliwia zabezpieczenie studzienki przed działaniem siły wyporu.

Zakres oferowanych przyłączy w studniach wodomierzowych obejmuje średnice od PE32 do PE110. Na życzenie zamawiającego mogą zostać wykonane więcej niż dwa króćce przyłączeniowe, których ilość jest jednak uzależniona od średnicy rury. Zbiornik wyposażony jest konstrukcyjnie w cztery stopnie ułatwiające czynności rewizyjne.

Studzienki sprzedawane są bez osprzętu tj. wodomierzy bądź zaworów.

PE40
Studnia wodomierzowa SW100/1,9 z przyłączem PE40

Studzienki kanalizacyjne

Wodnik - budowa zbiornika betonowego na szambo wraz ze studzienką rewizyjnąTyposzereg studni kanalizacyjnych z dnem w postaci kinety przeznaczony jest do instalacji w systemach kanalizacji grawitacyjnej, na przyłączach indywidualnych oraz kolektorach ściekowych. Wykonane są z polietylenu o wysokiej gęstości ( HDPE ). Zakres oferowanych studzienek obejmuje głównie typoszeregi włazowe o średnicy komory roboczej co najmniej 1,0m. Standardowy układ dna umożliwia podłączenie maksymalnie pięciu przyłączy dopływowych rurami o średnicy DN110 do DN250. Podłączenie rur dopływowych odbywa się za pomocą uszczelek in situ, które umiejscawiane są w uprzednio wykonanym otworze.

Studnia kanalizacyjna
Studnia kanalizacyjna z kinetą zbiorczą i czterema dopływami bocznymi

Systemy oparte na produktach firmy: ”WOBET-HYDRET”:
www.wobet-hydret.pl