Zbiorniki na szamboi deszczówkę

Zbiorniki bezodpływowe na ścieki i deszczówkę

Zbiorniki bezodpływowe (szamba szczelne) wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) i przeznaczone do gromadzenia ścieków. Przystosowane są do przykrycia warstwą gruntu nie przekraczającą 1,0m. W przypadku głębszego posadowienia oferowane są wyroby o konstrukcyjnie zwiększonej wytrzymałości.

Wodnik - montaż zbiornika betonowego na szamboWodnik - montaż zbiornika betonowego na szambo

Zakres oferowanych pojemności obejmuje przedział od 2 m3 do 60 m3. W zależności od pojemności zbiorniki są wyposażone w jeden bądź dwa włazy rewizyjne o średnicy 0,6m. Standardowa wysokość kołnierza rewizyjnego wynosi 0,6m. Istnieje również możliwość zakupu dodatkowych nadbudów o standardowych wysokościach od 0,3m do 0,8m, umożliwiających jego wydłużenie. Średnica rury dopływowej wykonywana jest standardową rurą DN160. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania przyłącza dopływowego o dowolnej średnicy. Konstrukcja zbiornika umożliwia także wykonanie przelewu umożliwiającego podłączenie kolejnego zbiornika w celu zwiększenie pojemności. Odpowietrzenie zostało wykonane rurą DN110.

zbiorniki

W sytuacji stałego lub okresowo występującego wysokiego poziomu wód gruntowych, przy wykonywaniu prac montażowych, zbiornik musi zostać zabezpieczony opaska betonową, zabezpieczającą przed wyporem.

Systemy oparte na produktach firmy: ”WOBET-HYDRET” i firmy „MALL”: www.wobet-hydret.pl, www.mall.com.pl

Zbiorniki na wodę deszczową

Typoszereg zbiorników do gromadzenia wód opadowych obejmuje zbiorniki o pojemności od 2 do 10m3. Zbiorniki posiadają dwa włazy rewizyjny ,z których jeden wykorzystywany jest do serwisowania wkładu filtracyjnego, natomiast drugi umożliwia opcjonalną instalację pompy. Filtr posiada część osadową, umożliwiająca zatrzymywanie zanieczyszczeń. Wyposażeniem uzupełniającym są pompy typoszeregu OPTIMA, wykonane ze stali nierdzewnej i przeznaczone do opróżniania zbiornika, poprzez możliwość podłączenia do węży ogrodowych. Wyprowadzenie układu przyłączy może zostać wykonane poprzecznie lub podłużnie w stosunku do osi zbiornika.

Jednym z zaleceń jest podłączenie zbiornika do całorocznego odbiornika tj. kanalizacji deszczowej bądź rowu melioracyjnego. Umożliwia to odpływ nadmiaru wody w okresach, gdy nie jest ona wykorzystywana w celach użytkowych np. do podlewania. Zbiornik jest przewidziany do instalacji w gruncie, co umożliwia grawitacyjne podłączenie rur doprowadzających wodę deszczową. Opisany sposób posadowienia oraz zastosowanie pokryw na włazach rewizyjnych ma na celu zapobieganie w rozwojowi glonów tj. fitoplanktonu, wskutek zahamowania procesów fotosyntezy.

Dobór zbiornika na deszczówkę:

Przy doborze odpowiedniego zbiornika proponowane jest przyjęcie wartości orientacyjnej, tj. 1,0m3 objętości zbiornika na każde 60m2 powierzchni, z której zbierana jest woda opadowa. W systemach przewidywanych do możliwie jak największego odzysku wód deszczowych, powierzchnię dachu przyjmuje się na mniejszym poziomie, ok. 24m2. Średni roczny opad deszczu w Polsce wynosi ok. 600mm/m2. Wahania ilości opadów zależą od regionu kraju. W rejonach górskich ilość opadów może sięgać nawet 900mm/m2, natomiast w rejonach nadmorskich 700mm/m2.

Zbiornik na deszczówkę 5m3
Zbiornik na deszczówkę 5m3

Systemy oparte na produktach firmy: ”WOBET-HYDRET” i firmy „MALL”: www.wobet-hydret.pl, www.mall.com.pl